Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Marton Sp. z o.o.
Biuro czynne w godzinach 8.00 – 16.00

Adres
ul. Jana III Sobieskiego 1
85-060 Bydgoszcz
telefon/fax: (56) 683-31-91
telefon: 535-900-424

Adres korespondencyjny
Marton Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 1/2
87-400 Golub-Dobrzyń

Biura terenowe czynne
Lipno: ul. Kościuszki 12/14
Pn-Śr-Pt: 8:30 – 15:30, Wt-Czw: 8:30 – 13:00
Jabłonowo Pomorskie: MGOK ul. Rynek 9
Pt: 9:00 – 13:00
Wałycz:
Myszków: ul. Wyszyńskiego 3/3
Pn-Śr-Czw-Pt: 8:00 – 16:00, Wt: 10:00 – 18:00
Zawiercie: ul. Marszałkowska 1
Pn-Pt: 7:45 – 15:45

W sprawach związanych z dostępem do internetu, telewizji, umowy, aneksy, prosimy pisać na adres e-mail: biuro@marton.pl lub dzwonić bezpośrednio (56) 683-31-91.

Reklamacje
prosimy wysyłać na adres e-mail: reklamacje@marton.pl

Obsługa serwisowa
Lipno: 535 900 048
Jabłonowo Pomorskie: 535 900 231
Wałycz: 535 900 231
Myszków: 535 900 068
Zawiercie: 535 900 038

W innych sprawach
prosimy dzwonić bezpośrednio (56) 683-31-91

Marton Sp. z o.o
.
z siedzibą i adresem w Bydgoszczy 85-060
przy ul. Jana III Sobieskiego 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274112; REGON 340259542, NIP 503-00-32-757;
z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 15.595.500,00 zł
Konto: 87 1020 5024 0000 1702 0007 9103